Ölflaskor

Vårt sortiment av  tomma ölflaskor kan beställas utan minimiorder-krav. Ölflaskorna är bra lämpade för just öl genom ljusskyddet de erbjuder.