Flaskförpackningar & -kartonger

Flaskkartonger för glasflaskor köper Ni av oss till mycket attraktiva priser. Med en stabil flaskkartong som presentförpackning kan ni säkert transportera och förära de ädla drycker.